Zakelijke leverancier van LED verlichting en armaturen

Productondersteuning en -advies:

+31 (0)77 - 750 2305

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Exaltation BV, Groethofstraat 103, 5916 PA Venlo (“EXALTATION”). Door van de aangeboden informatie gebruik te maken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde disclaimer, privacyreglement en onze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van EXALTATION, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Uw persoonsgegevens en cookies vallen onder het privacyreglement van EXALTATION.

Informatie en aansprakelijkheid
De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. EXALTATION zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van EXALTATION.

Gelinkte websites
Deze website kan links naar externe websites bevatten. EXALTATION is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

IE rechten
Alle rechten op deze website behoren toe aan EXALTATION, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Vragen
Hebt u vragen over de inhoud van deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met EXALTATION op het telefoonnummer +31 (0)77 7502305 of het e-mailadres info@exaltation.eu.