Subsidieregeling voor led-verlichting bij sportclubs officieel geopend

Subsidieregeling voor led-verlichting bij sportclubs officieel geopend

Subsidieregeling voor led-verlichting bij sportclubs officieel geopend

Sportclubs kunnen sinds 2 januari weer subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie, waaronder led-verlichting. Het beschikbare subsidiebudget voor 2017 is 6 miljoen euro.

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op verduurzaming bij sportverenigingen en sportstichtingen. Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in energiebesparing of duurzame energie subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd.

Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10 tot 20 procent van de begroting. Hier zij vaak winst op behalen. De aanvragers kunnen subsidie aanvragen maatregelen zoals led-verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

In 2016 was er eveneens 6 miljoen euro beschikbaar. De belangstelling onder sportstichtingen en sportverenigingen voor de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties was destijds zo groot dat na 3 weken het subsidieplafond bereikt werd.

Bron: ledmagazine.nl

×
×
×
×
×
×
×