Richtlijnen verlichtingssterkte

Richtlijnen verlichtingssterkte NEN-EN 12464-1:2011 (nl) Licht en verlichting

Een goed verlichte werkplek is erg belangrijk voor het welzijn van werknemers. Het zorgt ervoor dat werknemers minder vaak ziek zijn, een beter humeur hebben en betere prestaties leveren. Goed licht draagt daarnaast ook bij aan de veiligheid op werkplekken. Het is daarom belangrijk om ook de overige ruimtes in bedrijfspanden goed te verlichten.

Wat is een goed verlichte werkplek?

Welke verlichting geschikt is hangt af van vele verschillende factoren. Zo is het bijvoorbeeld van belang welke werkzaamheden er verricht worden. Alle normen met betrekking tot verlichting in werkruimten zijn vastgelegd in de Europese norm NEN-EN 12464-1:2011 (nl) Licht en verlichting – Verlichting van werkruimten – Deel1. Hierin staan alle specifieke eisen aan de hand van de werkzaamheden in binnenruimten voor een optimaal comfort en lichtprestatie. Deze norm wordt uitgelegd in luxwaarden.

De norm schrijft de volgende luxwaarden voor per ruimte:

Verkeerszones in gebouwen:

Circulatiegebieden en gangen
100 lux

Trappen, roltrappen, loopbanden
100 lux

Hefinrichtingen, liften
100 lux

Laadhellingen, laadperrons
150 lux

Algemene ruimten in gebouwen:

Kantines, provisieruimten
200 lux

Toiletruimten
100 lux

Ruimten voor lichaamsoefeningen (fitnessruimten)
300 lux

Garderobes, wasruimten, badkamers, toiletten
200 lux

Ziekenverblijf
500 lux

Ruimten voor medische verzorging
500 lux

Opslag- en voorraadruimten
100 lux

Expeditie- en verpakkingsruimten
300 lux

Magazijnruimten: gangpaden onbemand
20 lux

Magazijnruimten: gangpaden bemand
150 lux

Kantoren

Archiveren, kopiëren enz.
300 lux

Schrijven, typen, lezen, gegevensverwerken
500 lux

Technisch tekenen
750 lux

Conferentie- en vergaderruimten
500 lux

Receptiebalie
300 lux

Archieven
200 lux

Verkoopruimten

Verkoopruimte
300 lux

Kassa
500 lux

Onderwijsinstituten – Onderwijsgebouwen

Klaslokalen, instructielokalen
300 lux

Klaslokaal voor avond- en volwassenenonderwijs
500 lux

Auditorium, collegezaal
500 lux

Zwart, groen en wit schoolbord
500 lux

Entrees
200 lux

Circulatiegebieden, gangen
100 lux

Trappen
150 lux

Algemene studenten- en verzamelruimten
200 lux

Bibliotheek: boekenrekken
200 lux

Bibliotheek: leeszalen
500 lux

Sporthallen, gymnastiekzalen, zwembaden
300 lux

Kantines
200 lux

×
×
×
×
×
×
×